สพจ.กระบี่ จัดประชุม จนท.พช. ผ่านแอพพิเคชั่นไลน์

@ สพจ.กระบี่ จัดประชุม จนท.พช.
ผ่านแอพพิเคชั่นไลน์
——————–
วันที่ 7 เม.ย.63 เวลา 14.00 น. ณ บ้านพักพัฒนาการจังหวัดกระบี่ นายสงัด พืชพันธุ์
พจ.กระบี่ ได้เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดผ่านแอพพิเคชั่นไลน์
มี จนท.พช.ทุกคนทุกอำเภอเข้าประชุม โดยประเด็นสำคัญในการประชุมคือการมอบแนวทางในการทำงานของพัฒนาการจังหวัดกระบี่ตามหลัก 7 ร (การทำงานต้องสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์/ทำงานให้เป็นระบบ/มีการริเริ่มงานและทำงานเชิงรุก/ระดมทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมทำงาน/ต้องรวดเร็ว/ เร่งรัดติดตามและรายงาน/ยึดระเบียบในการทำงาน
สำหรับในส่วนของการดำเนินกิจกรรม/โครงการได้มอบแนวทางให้นำนโยบายของกรมฯและจังหวัดมาแปลงสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม
นอกจากนั้นยังได้มอบแนวทางในการทำงานพัฒนาชุมชน ในช่วงสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ด้วย” หลัก 4 ย ” กล่าวคือ
1) อยู่ให้เป็น : จนท.พช.ต้องศึกษาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล มท.และจังหวัด ตลอดจนการปฏิบัติตนในช่วงภาวะวิกฤตนี้ และ จนท.พช.ต้องให้ความรู้กับองค์กรเครือข่าย และสนับสนุนส่งเสริมให้ร่วมเป็นครู ก. ไปแนะนำ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
2)อยู่ให้รอด : ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานอาหาร กองทุนชุมชนจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการใช้ชีวิตของสมาชิกในช่วงนี้
การดำเนินงานพักหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3)อยู่ให้ได้ :ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เช่น การขายสินค้าชุมชน สินค้า otop ผักสวนครัว ผ่านระบบออนไลน์
4)อยู่ให้ร่มเย็น : ส่งเสริมให้ชาวบ้านนำหลักศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต
การประชุมออนไลน์ของ สพจ.กระบี่ ในวันนี้
นอกจากมีเป้าหมายมอบแนวทางในการทำงานในโอกาสที่มีการแต่งตั้งพัฒนาการจังหวัดใหม่แล้ว ยังมีเป้าหมายจัดประชุมออนไลน์เป็นตัวอย่าง เพื่อให้จนท.พช.ทุกระดับ ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานกับกลุ่ม/องค์กร ในสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า เพราะ “เมื่อเจอวิกฤตเราจะไม่หยุดการทำงาน แต่เราจะค้นหาวิธีการทำงานที่เหมาะสม
ภายใต้วิกฤตที่เกิดขึ้น”

สพจ.กระบี่ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)