@พช.กระบี่ : จังหวัดกระบี่คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563

@พช.กระบี่ : จังหวัดกระบี่คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 จังหวัดกระบี่ โดยคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 โดยมีนายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่  ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563

(Visited 1 times, 1 visits today)