ผู้ว่าฯกระบี่ชวนเที่ยววิถีใหม่ชมเกษตรผสมผสานโคกหนองนาโมเดล

ผู้ว่าฯกระบี่เดินเครื่องส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ชวนคนไทยท่องเที่ยววิถีใหม่ เยี่ยมชมวิถีชีวิตการทำเกษตรผสมผสานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 11 มิ.ย.63 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่ มอบหมายให้ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในกิจกรรมเอามื้อสามัคคี การพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บริเวณไร่นาครูจันทร์ ต.เขาดิน อำเภอเขาพนม ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ “โคกหนองนาโมเดล” ของจังหวัดกระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ สมาชิกเครือข่ายโคกหนองนาโมเดล จังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ กล่าวว่าพ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่ ได้น้อมนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดกระบี่ โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป จังหวัดมีโครงการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพ จากการที่ปลูกพืชหลัก เช่น ยางพารา ปาล์ม เพียงอย่างเดียว มาปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยใช้การบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบของ “โคกหนองนาโมเดล” ซึ่งเป็นรูปแบบที่ประยุกต์มาจากหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางด้านอาหารและมีรายได้ที่มั่งคั่งจากหลายช่องทาง ทั้งการทำนาข้าว เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง มีความรักความสามัคคีจากการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อให้จังหวัดกระบี่มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ร่มเย็น และมีอากาศที่บริสุทธิ์ น่าเที่ยว น่าอยู่

ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบของ “โคกหนองนาโมเดล” ให้กับประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนซึ่งจะทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา จังหวัดจึงได้จัดให้มีกิจกรรมในวันนี้ และเนื่องจากกระบวนการสำคัญของ “โคกหนองนาโมเดล” คือ การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน และการเรียนรู้แบบพาทำ จึงได้จัดให้มีการเอามื้อโดยร่วมกันปลูกข้าวนาดำ การสร้างร้านสำหรับปลูกต้นเสาวรส และการปลูกไม้ผลประกอบการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ด้วย
อย่างไรก็ตามปัจจัยสำคัญที่จะทำให้โครงการนี้สำเร็จนอกจากการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดำเนินโครงการแล้วยังจะต้องมีความรักและศรัทธาต่อโครงการ รวมถึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการฝ่าฟันให้สำเร็จ แม้จะเจอปัญหาอุปสรรคเพียงใดก็ตาม จึงขอให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของจังหวัดกระบี่ และเครือข่ายโคกหนองนาได้พึงระลึกและนำไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการ
“ผมขอเชิญชวนชาวไทยทุกท่านมาเยี่ยมชมจังหวัดกระบี่ของเรา นอกจากจะได้สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามระดับโลก สถานที่พักที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และอัธยาศัยไมตรีที่ดีของชาวกระบี่ ท่านยังจะได้เยี่ยมชมวิถีชีวิตการทำเกษตรผสมผสานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบของ “โคกหนองนาโมเดล” เรียกได้ว่ามาเที่ยวกระบี่ มีครบจบในที่เดียว” พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่ กล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)