พช.กระบี่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 มีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการตลาดออนไลน์

พช.กระบี่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 มีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการตลาดออนไลน์

(Visited 1 times, 1 visits today)