พช.กระบี่ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2563

30 ตุลาคม  2563 เวลา 09.00 น. นายสงัด  พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2563 เพื่อแจ้งข้อราชการจากการประชุมกรมการจังหวัด การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่และเน้นย้ำนโยบายสำคัญของรัฐบาล/ผู้บริหารระดับต่าง ๆ โดยมี ผอ.กลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และบุคลากรของ สพจ.กระบี่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10

(Visited 1 times, 1 visits today)