รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) และคณะตรวจเยี่ยมพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาชีวิต ระดับตำบล ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

1 พฤศจิกายน  2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์  ทองศรี) และคณะตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยมี  พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี  ประวิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และคณะให้การต้อนรับ และร่วมตรวจเยี่ยมพื้นที่ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

เวลา 15.00 น. เยี่ยมชมเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกระบี่ ณ วัดถ้ำเสือ อ.เมืองกระบี่

เวลา 16.30 น. ตรวจเยี่ยมพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาชีวิต ระดับตำบล ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ ของ นายสุชา  วันศุกร์  หมู่ที่ 3 ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่

ในกิจกรรมนี้ นายสงัด  พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชน สพจ.กระบี่ ประสานการเตรียมความพร้อมพื้นที่ กับ น.ส.ยุวดี  มีล่าม พัฒนาการอำเภอเมืองกระบี่และทีมงาน พช.เมืองกระบี่ ในการต้อนรับและนำเยี่ยมชมพื้นที่

โดยมีกิจกรรมในพื้นที่ ดังนี้

– เรียนเชิญท่านรัฐมนตรีฯ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมปลูกต้นฝรั่งกิมจู เป็นที่ระลึกของหมู่บ้านในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

– พบปะผู้นำชุมชน และประชาชน เพื่อรับทราบข้อมูลการเตรียมพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาชีวิต ระดับตำบล

– เยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้ง

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ท่านรัฐมนตรีและคณะได้แนะนำแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในชุมชน พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ

(Visited 1 times, 1 visits today)