พช.กระบี่ เตรียมความพร้อมรับสมัครลูกจ้างปฏิบัติภารกิจ “โคก หนอง นา โมเดล”

9 พฤศจิกายน  2563 เวลา 13.30 น. นายสงัด  พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสมัครงาน เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน  2563 โดยสมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ

(Visited 1 times, 1 visits today)