พช.กระบี่ รับฟัง Conference เตรียมความพร้อมรับสมัครลูกจ้างปฏิบัติภารกิจ “โคก หนอง นา โมเดล”

10 พฤศจิกายน  2563 เวลา 14.00 น. นายสงัด  พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ (Video Conference)  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่

ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ได้ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติแก่ ทีม พช.กระบี่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด

(Visited 1 times, 1 visits today)