จ.กระบี่ ขับเคลื่อนโครงการกระบี่โมเดล

2 ธันวาคม  2563 เวลา 09.00 น. นายอนุวรรตน์  โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานคณะอำนวยการขับเคลื่อนกระบี่โมเดล มอบหมายให้ นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เลขานุการคณะอำนวยการฯ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกระบี่โมเดล ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10

เพื่อให้หน่วยงานที่มีกิจกรรมในการส่งเสริมกระบี่โมเดล ได้นำเสนอกิจกรรมในการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม ได้แก่

– การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนก หมูที่ 2 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา

– การเพาเลี้ยงเห็ดร่างแห หมู่ที่ 1 ต.ลำทับ อ.ลำทับ

– การเลี้ยงแพะในสวนปาล์ม หมู่ที่ 10 ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม

– การผลิตผ้าบาติก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าบาติก โรงแรมกระบี่ ทิพา รีสอร์ท

– การผลิตปุ๋ยจากขุยมะพร้าว หมู่ที่ 10 ต.ลำทับ อ.ลำทับ

พร้อมทั้งพิจารณาเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2564 จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 600,000 บาท และ งบประมาณ ประจำปี 2565 จำนวน 6 โครงการ วงเงิน 10,834,000 บาท

พช.กระบี่ ข่าว/ภาพ

(Visited 1 times, 1 visits today)