พช.กระบี่ ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2563

4 ธันวาคม  2563 เวลา 09.00 น. นายสงัด  พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2563 เพื่อแจ้งข้อราชการจากการประชุมกรมการจังหวัด การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่และเน้นย้ำนโยบายสำคัญของรัฐบาล/ผู้บริหารระดับต่าง ๆ โดยมี ผอ.กลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และบุคลากรของ สพจ.กระบี่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10

พช.กระบี่ ข่าว/ภาพ

(Visited 1 times, 1 visits today)