สพจ.กระบี่ ประชุมเจ้าหน้าที่สรุปผล/วางแผนขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำเดือน

3 ธันวาคม  2563 เวลา 10.00 น. นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และบุคลากรในสังกัด สพจ.กระบี่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 เพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

พร้อมทั้ง วางแผนขับเคลื่อนงานในเดือนธันวาคม โดยจะเน้นใน 4 กิจกรรม ได้แก่

– โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

– โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

– กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

– โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

พช.กระบี่ ข่าว/ภาพ

(Visited 1 times, 1 visits today)