พช.กระบี่ ร่วมบริจาคสิ่งของร้าน “มัจฉากาชาด” ประจำปี 2564

16 ธันวาคม  2563 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี  ประวิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานรับบริจาคสิ่งของจาก ผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อช่วยเหลือในกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ในการจัดกิจกรรมออกร้าน “มัจฉากาชาด” ในงานปีใหม่ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 7 มกราคม 2564 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ตลอดจนบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

ในการนี้ นายสงัด  พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ผู้แทนเครือข่าย OTOP สนามบินจังหวัดกระบี่ และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือในกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ด้วย

พช.กระบี่ ข่าว/ภาพ

(Visited 1 times, 1 visits today)