อำเภอเขาพนม จ.กระบี่ Kick off ปรับพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.49 น.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนม จัดกิจกรรม “เขาพนมเดินหน้าขุด จุดแรก…แบบ ว้าว ว้าว โคก หนอง นา โมเดล ” เดินหน้า Kick off ปรับพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล แปลงแรกของอำเภอเขาพนม ณ พื้นที่แปลงต้นแบบของนางลำยอง ดำเขียว ขนาด 3 ไร่ ซึ่งมีนายสายันห์ ดำเขียว สมาชิกในครัวเรือน เป็นผู้ผ่านการอบรบโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังรุ่นที่ 1” และเป็นผู้รับมอบอำนาจให้เข้าร่วมโครงการฯ ณ หมู่ที่ 10 บ้านเทพพนม ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

นางสิริพรรณ แก้วนรินทร์ พัฒนาการอำเภอเขาพนม กล่าวว่า เพื่อเป็นแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นของการดำเนินกิจกรรม จึงได้มีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีพระปลัดสำราญ เจ้าอาวาสวัดถ้ำโกบ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนา

เวลา 11.00 น. นายสงัด พืชพันธ์ุ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ และนายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอเขาพนม ได้ร่วมติดตาม สนับสนุนการดำเนินงาน และให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ในการขับเคลื่อนงานด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนม จัดให้มีกิจกรรมในวันนี้ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 2 การสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนระดับครัวเรือน จุดแรกของอำเภอเขาพนมนั้น โดยกำหนดดำเนินการขุดตามรูปแบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน ขนาด 3 ไร่สัดส่วนพื้นที่ 1:2 ตามแนวคิด โคก หนอง นา โมเดลเพื่อให้พื้นที่มีพื้นที่กับเก็บน้ำและสภาพดินที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ตามหลักภูมิสังคม

สพอ.เขาพนม จ.กระบี่

ครอบครัวข่าว พช.กระบี่

(Visited 1 times, 1 visits today)