รองผู้ว่าฯ กระบี่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.

 

พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องปลายปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่

ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.) สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ  (D1-D6 และ E1-E6)  โดย หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน

2.) รายงานผลการดำเนินโครงการอาหารปลอดภัยของคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดย ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด

3.) พิจารณาและวางแผนการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ด้านการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)