ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกระบี่ ระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน จับมือเดินหน้าตั้งศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกระบี่ ระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน จับมือเดินหน้าตั้งศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด

วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมหลักเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการขับเคลื่อนงานของศูนย์แบ่งปันระดับตำบล จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานของศูนย์แบ่งปัน และเตรียมความพร้อมการจัดตั้งและขับเคลื่อนงานศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด ในการเป็นศูนย์กลางในการแบ่งปันพันธุ์ผัก สร้างคลังอาหารให้ชุมชน นำไปสู่การบูรณาการเครือข่ายในการช่วยเหลือคนในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำการเปลี่ยนแปลง จาก 8 อำเภอ จำนวน 30 คน
ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10

(Visited 1 times, 1 visits today)