รองผู้ว่าฯ กระบี่ ติดตาม “โคกหนองนาโมเดล” อย่างต่อเนื่อง

 

รองผู้ว่าฯ กระบี่ ติดตาม
“โคกหนองนาโมเดล”
อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.

พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และนายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่
ลงพื้นที่ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง
เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
“โคกหนองนาโมเดล”  จำนวน 3 แปลง
โดยเป็นแปลงระดับตำบลขนาด 15 ไร่
1 แปลง มีผลการดำเนินการ 90% และแปลงระดับครัวเรือน ขนาด 1 ไร่ จำนวน 2  แปลง มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ
1 แปลง และดำเนินการแล้ว 90%
อีก 1 แปลง ในการนี้ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รอง ผวจ.กระบี่ ได้ให้คำแนะนำแก่ครัวเรือนเจ้าของแปลงได้เตรียมการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมในการเป็นต้นแบบ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบ” โึคกหนองนาโมเดล” ได้มาศึกษาเรียนรู้ในโอกาสต่อไป. ……

#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #กรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)