กระบี่ พร้อมเสิร์ฟเมนูอาหารพื้นบ้านจากชุมชนสู่ภัตตาคาร “ของหรอยเมืองกระบี่”

วันที่ 9 กันยายน 2564

พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในกิจกรรมประกวดเมนูอาหารพื้นบ้านจากชุมชนสู่ภัตตาคาร “ของหรอยเมืองกระบี่” และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในการประกวดอาหารเมนูต่างๆ และมี นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฎิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นางสาวพัชรภรณ์ งามนิรัตน์ อุปนายกสมาคมร้านอาหารจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในกิจกรรม โดยมี นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ณ ห้องธารา โรงแรมมาริไทม์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

การประกวดเมนูอาหาร “ของหรอยเมืองกระบี่” ได้มีการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทอาหารคาว อาหารหวาน และเครื่องดื่มสมุนไพร โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านอาหารในแขนงต่างๆ จำนวน 5 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย
1. คุณศุภชัย รอดทอง อุปนายกสมาคมร้านอาหารจังหวัดกระบี่
2. เชฟผาส วัลละภา นายกสมาคมเชฟจังหวัดกระบี่
3. อาจารย์สุนทร บุญแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) สำนักวิชาการจัดการ ผู้เชี่ยวชาญการจัดอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจที่พัก
4. เชฟจอม วายุภัษ์ ม่วงจร Corporate Training Chef, Asiam Cuisine Hospitality เชฟผู้เข้าแข่งขัน รายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย
5. เชฟอาร์ ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์ เชฟโค้ชทีมชาติไทย และ เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย คนล่าสุด

ซึ่งผลการประกวดเมนูอาหารพื้นบ้านจากชุมชนสู่ภัตตาคาร “ของหรอยเมืองกระบี่” ประเภทต่างๆ มีดังนี้
เมนูอาหารคาว
– ประเภทแกง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมแจ็คส์เฮาส์ ชื่อเมนู แกงแพะ
– ประเภทน้ำพริก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร้านบ้านทะเลคาเฟ่ ชื่อเมนู หลนปูดำ
– ประเภทต้ม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร้านขนมจีนแม่แดง ชื่อเมนู ห่อหมกปู
– ประเภทผัดและทอด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร้านชายละเท ชื่อเมนู ปอเปี๊ยะโอต้าว
– ประเภทยำ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ครัวครูปริ่น ชื่อเมนู ขนมผูกรัก
เมนูอาหารหวาน
– รางวัลชนะเลิศได้แก่ ร้านน้องสาว ชื่อเมนู กล้วยไข่ราดน้ำกะทิ และ บัวลอยมะพร้าวอ่อน
เมนูเครื่องดื่มสมุนไพร
– รางวัลชนะเลิศได้แก่ Lario Hotel ชื่อเมนู น้ำมะตูมมะพร้าวอ่อน และ ร้าน TAN Café x Justfine ชื่อเมนู มะม่วงหาวอัญชันโซดา

จังหวัดกระบี่ เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนราว 6.9 ล้านคนต่อปี และสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวเข้าประเทศกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และมีชื่อเสียงระดับโลก การเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น แต่ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะประเภทอาหารในท้องถิ่นนั้น ยังไมได้รับการยกระดับเท่าที่ควร ทั้งในด้านเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ที่ยังขาดความโดดเด่น และจูงใจให้แก่นักท่องเที่ยว ประกอบกับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้คนหันกลับมาดูแลสุขภาพมากและสนใจในผลิตภัณฑ์ของชุมชน และต้องการที่จะสนับสนุนให้สินค้าของชุมชนมีการยกรกระดับ เพื่อสร้างมูลค่าแก่สินค้าและเพิ่มยอดขายแก่ผู้ประกอบการชุมชนให้มากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมประกวด “เมนูอาหารพื้นบ้านจากชุมชนสู่ภัตตาคาร ของหรอยเมืองกระบี่” ขึ้น

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้ผ่านการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยชุดทดสอบ Antigen Test Kit ก่อนเข้าร่วมงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ตามมาตรการของจังหวัดกระบี่อย่างเคร่งครัด

#ของหรอยเมืองกระบี่ #กระบี่ #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)