พัฒนาการจังหวัดกระบี่ นำทีมครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.เมืองกระบี่” ปรับพื้นที่จวนผู้ว่าฯ เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 9 ตุลาคม 2564

นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เดินหน้าน้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร เตรียมความพร้อมปรับพื้นที่สำหรับการปลูกผักสวนครัวบริเวณพื้นที่ว่างภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ในการนี้ นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นางสาวยุวดี มีล่าม พัฒนาการอำเภอเมืองกระบี่ นายประจบ จันทร์ดวง ครัวเรือนต้นแบบระดับตำบลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (CLM) ตำบลกระบี่น้อย  และ นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ มอบหมายให้ นายสมหมาย มามาศ ผู้ใหญ่บ้านเขาตั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลกระบี่น้อย และทีมงานผู้นำชุมชน เข้าร่วมสนับสนุนการปรับพื้นที่เตรียมความพร้อมการปลูกผักสวนครัว ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)