ปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมส่วนราชการและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ผู้บริหารได้ตรวจเยี่ยมและรับทราบข้อมูลสำคัญเพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุผล
ตามเป้าหมาย ตลอดจนมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในโอกาสที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ารับตำแหน่งใหม่

โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับการตรวจเยี่ยมของปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะ ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางศิริลักษณ์ อุชณรัศมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางสุพิศ บุญทรง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการจากปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่

โดยการประชุมมอบนโยบายฯ ในครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1.ข้อมูลพื้นฐานกรมการพัฒนาชุมชน

2.ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3.แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ทั้งนี้ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ร่วมรับชมการประชุมผ่าน facebook live กรมการพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ

(Visited 1 times, 1 visits today)