พช.กระบี่ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพงานของหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้รับบริการที่ดีเพิ่มมากขึ้น เผยแพร่ผลสำเร็จจากการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นที่ปรากฎต่อสาธารชน สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชนในนระดับพื้นที่ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานราชการและร่วมฉลองครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสุพิศ บุญทรง ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวเรวดี ชูทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

(Visited 1 times, 1 visits today)