พช.กระบี่ ให้การต้อนรับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการศึกษาดูงาน โครงการ “พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์การ และการปฏิบัติ งานของบุคลากร” ประจำปี 2565

วัน พุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2565

นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการต้อนรับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการศึกษาดูงาน โครงการ “พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์การ และการปฏิบัติ งานของบุคลากร” ประจำปี 2565 โดยมี นายประทิ่น เขียวผุด ผู้อำนวยการ  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เเละนายเจริญ ภิรมย์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วม

➡️   ในการนี้มีการบรรยายสรุปการดำเนินงานเเละภาระกิจสำคัญของงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่

📍การเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันรวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่นำมาจัดจำหน่ายเเละเเสดงโชว์ในงาน 150 ปี เมืองกระบี่ 🦀👚💍

📍นอกจากนี้ยังเข้าเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพลง โดยมีนางสาวอุทัยวรรณ สุวรรณกำเนิด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เเละ นางสาว พัชริดา สืบพันธุ์ อาสาพัฒนา เข้าร่วมเเละอำนวยความสะดวก ณ บ้านไหนหนัง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 🐝🍯🍶

(Visited 1 times, 1 visits today)