🌾🪴“โคก หนอง นาโมเดล” ทางรอดสู่“ความยั่งยืน” ด้วย “ความพอเพียง”🪴🌾

🌾🪴“โคก หนอง นาโมเดล” ทางรอดสู่“ความยั่งยืน” ด้วย “ความพอเพียง”🪴🌾
วันนี้พามาถอดบทเรียนความสำเร็จ และการเติบโตของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งเป็นแปลง CLM 15 ไร่ ที่มีการปลูกพืชผลทางการเกษตร มาอย่างต่อเนื่อง ของ นาง สุจิตรา เจียวก๊ก 📍 หมู่ที่ 3 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

(Visited 1 times, 1 visits today)