การพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

นางมัทยานี​ สมรูป​ พัฒนาการอำเภอลำทับ​ อนุกรรมการและเลขานุการฯ​ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับนายประทิ่น เขียวผุด ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และคณะ โดยอำเภอลำทับเข้าร่วมรับการพิจารณาคัดเลือก​ ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี “กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่” ของกลุ่มสตรี​ หมู่​ ๑ ตำบลลำทับ​ โดยนางปัณชญา ทองหนัน ได้รวมกลุ่มสตรีเข้าร่วมโครงการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี​ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน​ โดยการนำเงินทุนมาต่อยอดการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่​ เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีฯ​ และปัจจุบันกำลังขยายโรงเรือนเพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการ​ โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่ม​ ซึ่งได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีในชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน​ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้แก่สตรีในชุมชน​ และยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร​ และสร้างการมีส่วนร่วมของสตรีในชุมชน

 

📑สพอ.ลำทับรายงาน

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

#womenfund

#พัฒนาชุมชนอำเภอลำทับ

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)