สพอ.เกาะลันตา ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565

✨ นางคันธรส รองรัตนพันธุ์ พัฒนาการอำเภอเกาะลันตา พร้อมด้วยนางสาวกิ่งแก้ว สังข์ทอง และนายปัณณพัฒน์ วงษ์ธนพิชชา ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพันบทบาทสตรี ในพื้นที่ตำบลเกาะลันตาน้อยและตำบลคลองยาง เพื่อรับทราบผลการเนินงาน การบริหารจัดการเงินทุน ความพึงพอใจต่ออาสมัครฯ คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ฯ ขั้นตอน ระยะเวลาการอนุมัติโครงการฯ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนโครงการฯ

🌟 ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลและอาสาสมัครฯ ตำบลคลองยาง ได้ร่วมกิจกรรมประเมินในครั้งนี้ด้วย โดยให้คำแนะนำในการบริหารจัดการในการส่งคืนเงิน และการขยายผลการดำเนินงานให้มีศักยภาพ

ภาพ/ข่าว สพอ.เกาะลันตา

#Cddlanta

#ทุนชุมชน

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็ง

#การพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ

(Visited 1 times, 1 visits today)