จังหวัดกระบี่ รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) ในกิจกรรมการศึกษาดูงาน การเสริมสร้างประชาธิปไตยชุมชนและการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) เป็นเงินจำนวน 1,211,112 บาท เพื่อใช้เป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดกระบี่

ในการนี้ นางศิริลักษณ์ อุชณรัศมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นางสุพิศ บุญทรง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ร่วมรับมอบเงินสมทบในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอารี โรงแรมเซ็นทารา อ่าวนาง บีช รีสอร์ทแอนด์ สปา กระบี่

(Visited 1 times, 1 visits today)