“โคก หนอง นาโมเดล” ทางรอดสู่“ความยั่งยืน” ด้วย “ความพอเพียง”

“โคก หนอง นาโมเดล” ทางรอดสู่“ความยั่งยืน” ด้วย “ความพอเพียง”
วันนี้พามาถอดบทเรียนความสำเร็จ และการเติบโตของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ที่มีการปลูกพืชผลทางการเกษตร มาอย่างต่อเนื่อง
ของลุง ประสงค์ ปานจันทร์
📍 หมู่ที่ 5 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

(Visited 1 times, 1 visits today)