พช.กระบี่ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตามที่ได้ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย  นายวิฑูรย์ นวนนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหารข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตลอดจนภาคีเครือข่าย พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมในพิธีฯ

 

ในการนี้ นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นางสุพิศ บุญทรง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน  เข้าร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อเป็นศิริมงคล ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

(Visited 1 times, 1 visits today)