อำเภอเขาพนมคว้าชัย “รำวงมหาดไทย เพื่อคนไทย” จังหวัดกระบี่

วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 18.30 น.
นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทย เพื่อคนไทย” โดยมี นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน ร่วมรับชมและให้กำลังใจแก่ทีมผู้เข้าประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทย เพื่อคนไทย” จาก 8 อำเภอในจังหวัดกระบี่ ณ เวทีกลางงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2566
การประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทย เพื่อคนไทย” เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
ที่ให้ทุกจังหวัดดำเนินการ เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้งเป็นการบูรณาการการทำงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
ผลการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทย เพื่อคนไทย” มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอเขาพนม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอเมืองกระบี่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอลำทับ
รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้แก่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอปลายพระยา อำเภอเกาะลันตา อำเภอคลองท่อม อำเภออ่าวลึก
ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะเป็นตัวแทนจังหวัดกระบี่ ในการเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป
(Visited 1 times, 1 visits today)