ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

4 ตัวแทน อ.เขาพนม เข้าร่วมการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด เพื่อรับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรติพร้อมเข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นายพงศ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว นายอำเภอลำทับ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการคณะกรรมการตำบล (กต.) ลำทับ เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนฯ พร้อมลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนเปราะบางฯ ตามปฏิบัติการ "KRABI STEADY"

นายพงศ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว นายอำเภอลำทับ มอบหมายให้นางมัทยานี สมรูป พัฒนาการอำเภอลำทับ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ , เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน , เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล , ทีมพี่เลี้ยง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนเปราะบางฯ ตามปฏิบัติการ "KRABI STEADY"

นายพงศ์ศักดิ์​ เพชรคงแก้ว​ นายอำเภอลำทับ​ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ​ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ​ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ ภายใต้ชื่อ​ "รวมใจไทย​ ปลูกต้นไม้​ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่​ ๑๐๐ ล้านต้น