ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

พช.เมืองกระบี่ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการผลิตผ้าไทยตามลายผ้าพระราชทาน ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ สนองพระดำริ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ในกลุ่มผู้ประกอบการโอท้อป ณ กลุ่มอันดามันบาติก

พช.เมืองกระบี่ ขอขอบคุณและเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมการพิจารณากลั่นกรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ในการนำเสนอผลการขับเคลื่อนกิจกรรม ทั้ง 5 ประเภท

พช.เมืองกระบี่ ร่วมแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่คนใหม่ พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ และร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อน OTOP การจัดนิทรรศการแสดงผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาในพื้นที่จังหวัดกระบี่

พช.เมืองกระบี่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้างชลประทานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล" รายตำบลเขาคราม ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่