เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายวิชาญ เศรษฐพงศ์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดกระบี่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ