ข่าวประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ปิดโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” ณ เรือนจำจังหวัดกระบี่ กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 4

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) และคณะตรวจเยี่ยมพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาชีวิต ระดับตำบล ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”