ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมโภชน์ โชติชูช่วง ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมติดตามการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (การจัดทำดอกไม้จันทน์)