ข่าวประชาสัมพันธ์

พจ.กระบี่ ตรวจเยี่ยมติดตามให้กำลังใจ แก่ทีมเจ้าหน้าที่ พช. และภาคีเครือข่ายในการรณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19 และการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในระดับพื้นที่ ณ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่