ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์สำนักงานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ บก06ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่

(Visited 1 times, 1 visits today)