ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) ต.เกาะลันตาน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Scan18082564-2

(Visited 1 times, 1 visits today)