ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดกระบี่ กิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้า05092018114542

(Visited 1 times, 1 visits today)