เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายสงัด พืชพันธุ์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดกระบี่

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ